Skip to main content

Márton László: M. L., a gyilkos

Márton László: M. L., a gyilkos

CV: Márton László 1959-ben született Budapesten.

Kötetei:

A nagy-budapesti Rém-üldözés (elbeszélések), Magvető, 1984.
Menedék (regény), Magvető, 1985.
Lepkék a kalapon (drámák), Magvető, 1987.
Kiválasztottak és elvegyülők (tanulmány), Magvető, 1989.
Tudatalatti megálló (regény), Holnap, 1990.
Carmen (színmű), Holnap, 1991.
Átkelés az üvegen.(regény), Jelenkor, 1992.
A nagyratörő (szomorújáték), Jelenkor, 1994. 2010
Nagy-budapesti Rém-üldözés és más történetek, Jelenkor, 1994.
Jakob Wunschwitz igaz története (regény), Jelenkor, 1997.
Az áhítatos embergép (tanulmányok), Jelenkor, 1999.
Árnyas főutca (regény), Jelenkor, 1999.
Kényszerű szabadulás. Testvériség I. (regény), Jelenkor, 2001.
A mennyország három csepp vére. Testvériség II. (regény), Jelenkor, 2002.
A követjárás nehézségei. Testvériség III. (regény), Jelenkor, 2003.
Minerva búvóhelye (regény), Jelenkor, 2006
Ne bánts, Virág! (kisregény), Jelenkor, 2007
Amit láttál, amit hallottál (elbeszélések), Jelenkor, 2008
Te egy állat vagy! (elbeszélések), Jelenkor, 2011

Ajánló: „Ő maga is azt állította magáról, hogy jó magaviseletű. Így mondta: ’Rettentő jó vagyok.’ Ennél pontosabban nem is fogalmazhatott volna. Rettentő volt. És jó is volt. Például a neve¬lőtiszti teendőkkel megbízott köpcös, kopaszodó alezredest mindenki füle hallatára nagyfő¬nök¬nek szólította, és a nagyfőnök, noha másképpen hangzott a hivatalos megszólítás, nem tiltakozott ellene. Egyszer még egy szív alakú, piros mézeskalácsot is hozott a nevelő¬tisztnek ajándékba, melyre fehér cukormázzal rá volt írva: ’Kettőnknek!’
Egy jó magaviseletű gyilkos, aki mézeskalács szívet ajándékoz a nevelőtisztnek: érdemes lett volna lefényképezni őket, ha a laktanyában nem lett volna szigorúan tilos a fényképezés.”

A kötet három, egymással több szálon is összekapcsolódó írásműből, egy elbeszélésből és két kisregényből áll. A szerző mindhárom írásban köznapinak mutatkozó, de óriási belső feszült¬ségeket hordozó jellemek és helyzetek ütköztetésével viszi előre a leírt eseménysorokat, és közben az emberi létezés alapfeltételeire kérdez rá.
Az M. L., a gyilkos című könyv Márton László újabb elbeszéléseinek sorába illeszkedik, de a szerzői önreflexió jóval visszafogottabb, mint az előző két kötetben, a meditatív részletek pedig szervesebben illeszkednek a cselekménybe.