Skip to main content

Térey János: A Legkisebb Jégkorszak

Térey János: A Legkisebb Jégkorszak

Térey János:

1970. szeptember 14-én Debrecenben született
1985-89 Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen
1989-91 magyar-történelem szakon tanul a budapesti Tanárképző Főiskolán
1992-96 az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos oklevelet szerez

Térey János meglehetősen szerteágazó költői munkásságát már a kilencvenes évek elejétől a magyar líra egyik fontos részeként lehet számon tartani. A debreceni születésű Térey magyar irodalmat és történelmet hallgatott a budapesti egyetem bölcsészkarán, majd rövid ideig szerkesztőként dolgozott, a kilencvenes évek végétől szabadfoglalkozású író.
Elsősorban költőként vált ismertté, de születtek prózai munkái is. A kötött versformák mellett erőteljes érdeklődést mutatott a hosszabb elbeszélő jellegű művek iránt, s ennek eredményeképp született meg a Paulus című verses regény vagy a későbbiekben A Niebelung-lakópark című drámai költemény. Térey nemcsak elővette és alkalmazta a klasszikus formákat, hanem a verses regény kiterjedt hagyományát elevenítette fel és folytatta említett műveivel. Azonban az epikus műfajok mellett drámaíróként is bemutatkozott, Asztali zene vagy Jeremiás avagy az isten hidege című színműveit sikerrel játszották a színházak. Térey János költői nyelve egyik legsajátosabb eleme a mai magyar irodalomnak s egyedi színfoltja a kortárs európai lírának.

Jelölt könyve:

A Legkisebb Jégkorszak

Befagy a Duna, és megnyílik a síparadicsom a Svábhegyen.
2019-et írunk, Európát és benne Magyarországot az izlandi vulkánok heves aktivitása nyomán bekövetkező globális lehűlés keríti hatalmába. Mátrai Ágoston, a Protokoll immár révbe ért főszereplője, konzulként dolgozik Reykjavíkban, ám amikor a mindent beborító hamufelhő miatt evakuálják a lakosságot, haza kell térnie Budapestre. A vulkáni tél lassanként beköszönt Magyarországra is. Vajon miként birkózik meg a magyar társadalom a váratlan katasztrófahelyzettel? Mihez kezd az épp regnáló szociáldemokrata-
jobbközép kormány Magyarországon? Miközben a felső középosztály fényűző díszletek között zajló kényelmes életét felborítani látszanak a hó és jég alatt is forrongó szélsőséges csoportok. Mi történik, ha csődöt mond a logisztika, a pénz sem bizonyul hathatós cserealapnak a túléléshez, és előbújnak a hegy kísértetei is? Egyáltalán: mi lett Bill Clinton régi, jó világával? És miért nem megy el a farsangi bálba Orbán Viktor?
A Legkisebb Jégkorszak korántsem utópisztikus látomás, hanem képtelenül valóságos korrajz a közeli múltunkról, jelenünkről és egy elképzelt jövőről. Térey János verses epikájának nagy lélegzetű, összegző alkotása, a szeszélyes európai apokalipszis hótól és jégtől szikrázó költészete.