Skip to main content

Nádas Péter: Világló részletek

Nádas Péter: Világló részletek

Nádas Péter:

1942-ben született Budapesten, Gombosszegen él.

Művei a Jelenkor Kiadónál: Párbeszéd (Richard Swartzcal), 1992, 1997, 2008, Talált cetli és más elegyes írások, 1992, 2000, Egy családregény vége, 1993, 1996, 2001, 2005, 2012, 2015, Emlékiratok könyve, 1994, 1998, 2003, 2012, 2015, Esszék, 1995, 2001, Vonulás (filmnovellák), 1995, 2001, Drámák, 1996, 2001, Minotaurus (elbeszélések), 1997, 2005,  Kritikák, 1999, Évkönyv, 2000, 2012, Az égi és a földi szerelemről, 2001, 2010, 2016, Saját halál, 2004, 2015,  Párhuzamos történetek, 2005, 2006, 2012, 2016, Nincs mennyezet, nincs födém (Mihancsik Zsófia interjúja), 2006, Hátországi napló, 2006, Szirénének, 2010, Fantasztikus utazáson, 2011, Párhuzamos olvasókönyv (a Párhuzamos történetekről), 2012, 2017, Az élet sója, 2016, Világló részletek, 2017

„Krónika helyett végül is inkább legendákat gyárt magának az ember, amikor egy másiknak elbeszéli az élettörténetét” – írta a szerző a Párhuzamos történetekben. Saját emlékiratában, amelyet az Olvasó a kezében tart, ennek megfelelően egyedülálló módszerrel kerüli el ezt a legendagyártást. Bevésődött emlékképeiből – a „világló részletekből” – kiindulva először az álomfejtés módszerével fölidézi az eredeti élmény összetevőit, a hangokat, látványokat, szagokat, érzeteket és emóciókat, majd ezek alapján rekonstruálja, hogy mi történt, hol és mikor. A másoktól hallott történeteket elemeikre bontja, hogy kiszűrje belőlük a tudatos vagy tudattalan torzításokat, majd a megtisztított életanyag és a leleplezett torzítások nyomán alkotja újra, hogy mi történt, hol és mikor. Innen pedig koncentrikus körökben halad tovább az okok, körülmények, motívumok, előzmények és következmények felé, míg végül kirajzolódik a történtek jelentése és jelentősége a saját személyes életében és az attól elválaszthatatlan, közös emberi világban.

E módszer eredményeként láttató erejű leírások, izgalmasnál izgalmasabb történetek, rejtett összefüggéseket feltáró nyomozások követik egymást e rendkívüli, rendhagyó emlékirat lapjain.