Skip to main content

Angyalosi Gergely

Magyar-francia szakon fejezte be egyetemi tanulmányait 1977-ben, majd a párizsi École Normale Supérieure ösztöndíjasa volt. Egyetemi évei óta publikál kritikákat, tanulmányokat. Főleg az élő magyar irodalom mozgását próbálta nyomon követni; az elmélet terén pedig elsősorban a francia formalizmus különböző ágazatai (strukturalizmus, szemiotika), továbbá a líraelmélet foglalkoztatta. Eddig mintegy négyszáz publikációja látott napvilágot ezekben a témakörökben.  1984 óta az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, majd két évtizeden keresztül a Modern Magyar Irodalmi Osztály vezetője volt. Részt vett az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv munkálataiban; kutatási területe a Nyugat első nemzedékének kritikai szemlélete és irodalom-felfogása. Eddig nyolc tanulmánykötete, illetve monográfiája jelent meg. 1990 óta tart kurzusokat a legújabb francia filozófiáról Debrecenben, a DE Filozófiai Tanszékén. Egyebek mellett József Attila és Széchenyi díjban is részesült.

Vissza