Skip to main content

Kulcsár Szabó Ernő

Kulcsár Szabó Ernő

Széchenyi díjas irodalomtörténész, kritikus, az MTA rendes tagja, az ELTE professzora, az Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztője, a bécsi Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte nemzetközi felügyelő bizottságának tagja, a Filológia c., új szövegértelmezési elméletekkel foglalkozó könyvsorozat társszerkesztője, az ELTE Bölcsészettudományi Doktori Tanácsának elnöke, az 1992-ben alakult, egyetemközi együttműködésére épülő MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport vezetője. Kutatási területei: irodalmi medialitás a modernségben, irodalmi hermeneutika, költészettörténet, kultúratudomány. 11 önálló könyve mellett hat külföldi tanulmánykötet megjelentetésében működött közre. Szerkesztésében jelent meg a Geschichte der ungarischen Literatur. Eine historisch-poetologische Darstellung (Berlin/Boston: De Gruyter 2013) c. kézikönyv, társzerkesztője volt olyan köteteknek, mint az Epoche – Text – Modalität (Tübingen 1999), a Kulturni stereotipi (Zagreb 2006), a Kultur in Reflexion (Wien 2008) vagy a Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten (Heidelberg 2011).

Vissza