Skip to main content

Szegedy-Maszák Mihály

Szegedy-Maszák Mihály

Szegedy-Maszák Mihály Széchenyi díjas irodalomtörténész, az MTA és az Academia Europaea (London) tagja, az Indiana University (USA) és az ELTE emeritus professzora, a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság Magyar Tagozatának és a Füst Milán Fordítói Kuratóriumnak elnöke, az MTA Zenetudományi Munkabizottságának tagja, a Hungarian Studies folyóiratnak, a Tegnap és ma kortárs magyar irodalommal foglalkozó sorozatnak és A magyar irodalom történetei (1907) három kötetének szerkesztője. Harmadmagával irányítja Kosztolányi műveinek kritikai kiadását. Literary Canons: National and International (2001) című munkája mellett tizenhét önálló magyar nyelvű könyvet írt, közöttük Kemény Zsigmond, Ottlik Géza, Márai Sándor és Kosztolányi Dezső munkásságát elemző monográfiát. Társszerkesztője volt a Epoche – Text – Modalität (1999) és a Der lange, dunkle Schatten: Studies zum Werk von Imre Kertész (2004) tanulmánykötetnek. A regényelméletről, a fordításról és a művészetközi tanulmányokról írt tanulmányait angolul, franciául, németül, lengyelül, szlovákul és kínaiul is kiadták.

Vissza