Skip to main content

Nádas Péter: Világló részletek

„Krónika helyett végül is inkább legendákat gyárt magának az ember, amikor egy másiknak elbeszéli az élettörténetét” – írta a szerző a Párhuzamos történetekben. Saját emlékiratában, amelyet az Olvasó a kezében tart, ennek megfelelően egyedülálló módszerrel kerüli el ezt a legendagyártást. Bevésődött emlékképeiből – a „világló részletekből” – kiindulva először az álomfejtés módszerével fölidézi az eredeti élmény összetevőit, a hangokat, látványokat, szagokat, érzeteket és emóciókat, majd ezek alapján rekonstruálja, hogy mi történt, hol és mikor. A másoktól hallott történeteket elemeikre bontja, hogy kiszűrje belőlük a tudatos vagy tudattalan torzításokat, majd a megtisztított életanyag és a leleplezett torzítások nyomán alkotja újra, hogy mi történt, hol és mikor. Innen pedig koncentrikus körökben halad tovább az okok, körülmények, motívumok, előzmények és következmények felé, míg végül kirajzolódik a történtek jelentése és jelentősége a saját személyes életében és az attól elválaszthatatlan, közös emberi világban.

E módszer eredményeként láttató erejű leírások, izgalmasnál izgalmasabb történetek, rejtett összefüggéseket feltáró nyomozások követik egymást e rendkívüli, rendhagyó emlékirat lapjain.

Nádas Péter 1942-ben született Budapesten, Gombosszegen él. Művei a Jelenkor Kiadónál Párbeszéd (Richard Swartzcal), 1992, 1997, 2008 Talált cetli és más elegyes írások, 1992, 2000 Egy családregény vége, 1993, 1996, 2001, 2005, 2012, 2015 Emlékiratok könyve, 1994, 1998, 2003, 2012, 2015 Esszék, 1995, 2001 Vonulás (filmnovellák), 1995, 2001 Drámák, 1996, 2001 Minotaurus (elbeszélések), 1997, 2005 Kritikák, 1999 Évkönyv, 2000, 2012 Az égi és a földi szerelemről, 2001, 2010, 2016 Saját halál, 2004, 2015 Párhuzamos történetek, 2005, 2006, 2012, 2016 Nincs mennyezet, nincs födém (Mihancsik Zsófia interjúja), 2006 Hátországi napló, 2006 Szirénének, 2010 Fantasztikus utazáson, 2011 Párhuzamos olvasókönyv (a Párhuzamos történetekről), 2012, 2017 Az élet sója, 2016 Világló részletek, 2017