Skip to main content

Bevezető a tananyagokhoz

Bevezető az Aegon Művészeti Díjhoz kapcsolódó irodalmi tananyagokhoz

Kapcsolatba kerülni a kortárs irodalommal – ez lehet programunk jelszava. Kapcsolatba kerülni a kortárs irodalommal – ez nemcsak azt jelenti, hogy az ember tud róla, hallott róla, esetleg ismeri, de azt is, hogy figyel azokra a problémákra, amelyeket a kortárs irodalom megfogalmaz.

Figyel arra, ami napjainkban történik az utcán, a lakásokban, a városokban, a falvakban, az országban. Figyel arra, ami a lelkekben, a fejekben, a szellem világában történik. És figyel arra, ami a szövegekben, a nyelvben, a művészetben. A kortárs irodalommal szinkronban lenni azt is jelenti, hogy világunkkal, korunkkal is igyekszünk szinkronban – vagy éppen tudatosan vállalt aszinkronban – lenni.

Az Aegon biztosító elkötelezett támogatója a kortárs magyar irodalomnak, ezért alapította az 2006-ben az Aegon irodalmi díjat, és adja át minden évben annak az írónak vagy költőnek, akinek előző évi könyvét a tekintélyes szakmai zsűri a legkiválóbbnak ítéli. De nem elég, ha a kortárs irodalom az irodalmi élet belügye marad, jó lenne, ha a legkiválóbb művek eljutnának a legszélesebb közönséghez, mindenekelőtt a fiatalokhoz. Mert igényes, értő, olvasó, jelenünket értő felnőttek csak olyan fiatalokból válnak, akik már kamaszkorukban ebben a szellemben nevelkednek.

A biztosító törekvésre találkozott a Magyartanárok Egyesülete szakmai programjával és hitvallásával. Ezek szerint a kortárs irodalom tanítása nem dísz vagy letudandó tananyag csupán, nem is csak érdekes kitérő, hanem az irodalom értésére, olvasására vezető egyik legfontosabb eszköz és segítség. A kortárs irodalom út a klasszikusok felé is, kapu, amelyen könnyebben bejuthatunk az irodalom világába. A kortárs szövegek korábbi művekkel tartanak kapcsolatot, azokkal állnak párbeszédben, kérdeznek és válaszolnak a régebbiek által feltett kérdésekre.