Skip to main content

Módszertan

Kapcsolatba kerülni a kortárs irodalommal – ez tehát programunk jelszava.

Olyan oktatási segédanyagokat készítettünk, amelyek az Aegon-díjat kapott és díjra jelölt alkotásokat dolgozzák fel,. E tanítási csomagok sorát kiegészítjük néhány olyan, az Aegon tízes listáján szereplő mű feldolgozásával, amelyeket az iskolában leginkább taníthatónak vélünk. (Ezek kiválasztásába bevonjuk kollégáinkat is, akik szavazhatnak kedvencükre.)

A kortárs művekkel való foglalkozás csak korszerű módszerekkel képzelhető el. Ezért az itt olvasható tananyagok szándékosan – és reményeink szerint szervesen a művekhez illő módon – élnek a mai pedagógia és didaktika legkorszerűbb eszközeivel, kooperatív módszerekkel, kreatív feladatokkal, az interaktív tábla kínálta lehetőségekkel.

Koncepciójuk szerint nagy hangsúlyt helyeznek a befogadóra, a diákbefogadóra, bízva abban és nevelve arra, hogy önálló, autonóm olvasó legyen. A tancsomagok a művek nyitottsága mellett nagy hangsúlyt helyeznek az irodalmi hagyományba való beágyazásra, az intertextualitásra. Magukkal a művekkel foglalkoznak, a konkrét szöveg áll vizsgálódásuk központjában.

Kívánjuk, hogy minél többen olvassák, nézegessék az itt olvasható anyagokat, és a kattintgatás után kedvet kapjanak a tanításukra vagy tanulásukra. Jó lenne, ha minden középiskolában minél több diákhoz eljutnának a kortárs irodalom legjobb alkotásai – ehhez kínál segítséget itt olvasható anyagunk. Jó tanítást kívánunk a tanároknak, jó tanulást a diákoknak, örömteli magyarórákat tanároknak és diákoknak egyaránt, és mindenekelőtt jó olvasást mindenkinek.

Konyhakész, bevetésre, felhasználásra kész tanítási csomagokat igyekeztünk létrehozni. Olyanokat, amelyek a tanárnak tippeket adnak arra, hogy mikor és hogyan tanítsák az adott műveket. Fénymásolás után kiadható feladatokat, projektorral kivetíthető segítséget az órához. A csomagok általában több anyagot, jóval több feladatot tartalmaznak, mint amennyi 2-3 vagy akár 4-5 órában elvégezhető. Elegendő muníciót, választékot kívántunk biztosítani. Ez annyit jelent, hogy a tanárnak szükséges belőle elhagyni, válogatni – attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésére, hogy milyen a tanított osztály, csoport. A tancsomagok valójában nem egyetlen óravázlatot tartalmaznak, nagyjából három-négy órára készültek.