Skip to main content

Kőbányai János: Balkáni krónika - Szarajevói jelentés háborúban és békében

Kőbányai János:

Részlet az előszóból: Tudatomban még nem oldódott emlékké, csak életrajzi adatként szerepel a jugoszláv háborúról szóló, múlt századi jelentésem. Most, 15 év után, újraolvasva a tudósításomat, annak körülményei, adatai és történetei számomra, aki írta, teljesen új szerkezetű elrendeződő narratívát nyújtanak. A már a megírásakor is oly áthatóan jelenlévő Osztrák–Magyar Monarchia szétcincált abroncsai közül föltárul a középkor, amelynek meghaladása során szerzett traumák fájdalmas kibeszélést, sőt: vért követeltek maguknak, több nehéz évszázad után is. Feldolgozatlanságuk miatt még ma sem tudnak feloldódni a modern, sőt: posztmodern korban, ugyanis a modernitás vívmányait Európa szigorúan csak egyik felének járt ki – a másik rovására. Ez a konfliktus háborog, robban ki mindannyiszor – soha ki nem hűlő vulkánként. Ezért ezt a jelentést – nem a magam, de a legújabb kori események történelemmé jegecesedése érdemének tudva – aktuálisabbnak érzem, mint amikor lejegyeztem.

<p>Tanulmányok: 1970-1975 ELTE Jogi Kar, tézis: Jog és elidegenedés, 1975 diploma<br />2012. Jeruzsálemi Héber Egyetem, Ph.D<br />Munkahelyek:<br />1975 Ifjúsági tanácsadó („látogató”) Budafoki tanács<br />1976 Jogtanácsos (Országos Bányagépgyártó Vállalat)<br />1976-1989 Szabadúszó újságíró, író, fényképész<br />1989- A Múlt és Jövő Lap-, majd Könyvkiadó igazgatója<br />23 saját könyv, 6 szerkesztett könyv, 2 életmű sorozat szerkesztése<br />filmek, forgatókönyvek, fotókiállítások</p>