Skip to main content

Báthori Csaba: Elemi szonettek

Báthori Csaba új kötete százkilencvenkilenc szonettet fog össze. A költő sűrű, lényeges és súlyos kijelentéseket görgető darabjaiban életünk örök kérdéseit feszegeti: a derű, az elmúlás és a szerelem tapasztalatait rögzíti, a holtak hatalmát és az élők felelősségét határolja el, és bizonyos lírai önvizsgálat állomásait és szellemi szüredékeit eleveníti meg. 

A kötet olvastán úgy érezzük: a költői kifejezés megrázó formában tükrözi itt az élet részigazságait, s már ez is értelmessé teszi mindennapjainkat. Báthori Csaba szonett-könyve: az olvasónak kínált költői vigasz, értelmi és érzelmi ajánlat, művészi összegzés, – úgy is mondhatnánk: a mélység leltározása. Segít visszanyerni költészetbe vetett bizalmunkat, mert pontosan érzékelteti, ami belső és külső világunkban láthatatlan.

Kritikusa írja:

A költő érdekfeszítő és súlyos kijelentéseket közlő szövegeiben a létezés örök kérdéseit boncolgatja: a boldogulás, az elmúlás és a szerelem ambivalens dilemmáit. Ugyanakkor a kíméletlen önvizsgálat sem áll távol tőle. Báthori szonettkönyve az olvasónak felkínált költői ajándék, bölcseleti és tapasztalati tárház, egyben művészi összegzés, úgy is mondhatnánk: a dolgok leltározása. Segít visszanyerni az „egyes” és az „összes” fölöttibe vetett bizalmunk, ingadozó hitünket, mert pontosan érzékelteti, ami belső és külső világunkban láthatatlanul is befolyásolja életvezetésünket.

HIRDETÉS

Báthori versről versre egyre leleményesebb megoldásokat tár fel, igényes alkotó, bár olyan problémákat, titkokat analizál, amelyeknek a megfejtésén szinte minden jóravaló észjárás fáradozik manapság, ő a bevett aspektust rendre félretolja, és új mátrixot épít. Kommentálja a valóságot, de értelmezése nemcsak egy vélemény, hanem szöveghely, amelyben a pillanat, az örökkévalóság makettjeként történetté áll össze.

A szerzőnek a Napkút Kiadónál ez a 14. kötete.

<p>Született <strong>1956</strong>-ban Mohácson. <strong>1971-1975 </strong>Piarista Gimnázium, Budapest. Lefordítja Gogol <em>A revizor</em>-át. <strong>1976-1981 </strong>jogtudományi tanulmányok a Pécsi Tudományegyetemen, majd a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. <strong>1981</strong>-ben jogi doktorrá avatják. <strong>1979 </strong>Nemes Nagy Ágnes tanácsára első verspublikációk a régi Mozgó Világban. Ezzel egyidejűleg versek és első kritikák a Jelenkorban és a Vigíliában. <strong>1981 </strong>Ausztriába emigrál. A Bécsi Napló szerkesztője, a Győri Műhely munkatársa, a Szürrealista Különszám vendégszerkesztője. <strong>1987 </strong>németül is doktorál a linzi Johannes Kepler Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. <strong>1987-1996 </strong>Bécsbe költözik, jogi referens a bécsi Zürich Kosmos Biztosítótársaságnál. <strong>1989 </strong>után rendszeresen publikál költészetkritikát, verset, esszét, műfordításokat a Holmi, Újhold-Évkönyv, 2000, Élet és Irodalom, Győri Műhely hasábjain. Egymás után jelennek meg verses és műfordításkötetei.  <strong>1996-</strong>ban hazatelepül. Szabadfoglalkozású íróként él Budapesten. <strong>1999-</strong>ben a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasa. Ugyanebben az évben a bécsi Institut für die Wissenschaft des Menschen (IWM) ösztöndíjasa, lefordítja Jakob Burckhardt Weltgeschichtliche Betrachtungen c. könyvét. A kötet 2001-ben jelent meg. <strong>2000 </strong>a Künstlerhaus Wiepersdorf ösztöndíjasa. <strong>2005-6: </strong>Landes und GyrAlapítvány (Zug, Svájc) ösztöndíjasa. <strong>1998 </strong>Soros-ösztöndíj. Az Osztrák Kancellári Hivatal kitüntetése. <strong>1999 </strong>Szobotka Tibor-díj. <strong>2001 </strong>Füst Milán-ösztöndíj. <strong>2005 </strong>Déry Tibor-díj. <strong>2007 </strong>József Attila-díj. <strong>2013 </strong>Szépírók Díja</p>
<p>Az elmúlt huszonkét esztendőben számos folyóirat közölte verseit, esszéit és magyar nyelvű műfordításait. Az utóbbi négy évben elsősorban verseket, könyvkritikákat, esszéket és prózát ír. Eddig tizenhét részint saját, részint fordításkötete jelent meg (ld. publikációs lista). Eddigi pályája legnagyobb horderejű vállalkozása József Attila minden versének és verstöredékének német nyelvű fordítása. (Daniel Muth fordítói álnéven.)</p>