Skip to main content

Szlukovényi Katalin: Hamis nosztalgiák

Szlukovényi Katalin:
Szlukovényi Katalin: Hamis nosztalgiák Hamis nosztalgiák: fura, képtelen szókapcsolat. Egyszerre utal e költészet elvágyódó jellegére, a szerelmi öröm, az intellektuális élvezet és a mindennapokban megsejtett transzcendencia ünneplésére, s ugyanakkor mindennek folyamatos megkérdőjelezésére, a gyanús mozzanatok kritikus tudatosítására, a józan számbavétel kérlelhetetlenségére. Nagyvonalú eleganciával mutatja fel Szlukovényi Katalin verseinek alapvetően kettős természetét: világ- és költészetlátásának érzelmes és ironikus beállítottságát. E líra elválaszthatatlanul játékos és érzékeny, okos és naiv, áhítatos és gunyoros, szenvedélyes és precíz, következetes és abszurd, szelíd és könyörtelen. Csupa szép ellentmondás, csupa váratlan meglepetés, miközben a változatos témák, formák és hangok burjánzó gazdagságát végig egyetlen törekvés tartja össze: az otthont adó értelem keresése, illetve megteremtése az emberi kapcsolatok és a poétikai lehetőségek terén egyaránt. Egészében is olyan, mint egyik versének allegóriája: Bonyolult, mint a kőfalon a repkény, és szabálytalan, mint a mozaik, és mégis kiadja a játszi önkény geometrikus alakzatait. Margócsy István

Szlukovényi Katalin (Győr, 1977. június 2.) magyar költő, műfordító, kritikus.

A győri Révai Gimnáziumban érettségizett 1995-ben. Az ELTE BTK és az Eötvös Collegium diákjaként magyar-angol szakon diplomázott. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Modern Angol-Amerikai Irodalom programján doktorjelölt. Első verseskötete 2005-ben jelent meg. Angol és német nyelvből fordít. A JAK-nak, a Szépírók Társaságának és a Műfordítók Egyesületének tagja.

Díjak
Móricz Zsigmond-ösztöndíj 2000
Gérecz Attila-díj 2005
Japán Alapítvány Haiku-pályázat 1. díj 2010
Mozgó Világ Nívódíj 2010
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár műfordító-pályázatán a Goethe Intézet különdíja 2010
NKA Irodalmi Alkotói Ösztöndíj 2011