Skip to main content

G. István László: Hármasoltárok

G. István László:

Vakok bíznak így
a fényben, ahogy a jókedvemrôl határozok.

Tudomásulvétel és elragadtatás – különleges költôi vállalkozáshoz méltó végletek, az olvasó azonnal ráismer életének (minden élet) meghatározó ellentmondására. A vállalkozás tétje nem kisebb, mint profán imát mondani a szentséges hármas­oltárok újrateremtett formáiban, mai díszletek közt. 
G. István László a modern költészet merész, sôt – Borbély Szilárd szavával – „orcátlan szellemét mutatja föl nagy erôvel”.

Menyhértnek
hódolnia kéne, de csak fázik
boldogan.

<p>(Géher) G. István László 1972. december 21-én született Budapesten. 1997-ben magyar-angol szakon szerzett diplomát az ELTE-n, ugyanekkor fejezte be tanulmányait a Láthatatlan Kollégiumban. 1997-től 2006-ig a Toldy Ferenc Gimnáziumban tanít magyart, a Károli Református Egyetem összehasonlító irodalomtudományi tanszékén pedig egyetemi tanársegédként 2004 februárjától angol-amerikai irodalmat. </p>
<p>Nyolc önálló verseskötete jelent meg.</p>
<p>2002 és 2004 között a British Council versfordító szemináriumát vezette többekkel együtt. 2004-ben angliai felolvasókörúton vett részt. 2008-ban meghívott vendég az Athéni Írótalálkozón, majd az Europoética Fesztivál Kis Iowa porgramjának házigazdája, a stuttgarti Solitude ösztöndíjasa és a Hong Kong International Writing Workshop tagja volt. 2010-ben Karlsruhéban, 2012-ben a müncheni Lyrik Kabinettben olvasott mint meghívott költővendég. </p>
<p>Tudományos munkáit a Láthatatlan Kollégiumban Ferencz Győző és Gergely Ágnes irányítása alatt kezdte végezni, verstani témájú konferencia-előadást tartott Weöres Sándor dalköltészetéről a Radnóti Társaság győri ünnepsorozatában 2001-ben és 2003-ban. Ritmuselmélti és informatikai eredményeiről 2004-ben és 2006-ban számolt be Budapesten. Disszertációját 2010. májusában védte meg.      </p>