Skip to main content

Heller Ágnes: Olvasónapló 2012-2013

Heller Ágnes:

Heller Ágnes a Múlt és Jövő folyóirat új rovatának kedvéért kezdett Olvasónaplójába. Annyira megszerette, hogy hónapról hónapra folytatta ezt az önmagával és az olvasmányaival folytatott sziporkázóan szellemes párbeszédet.
A könyvet egyben olvasva kiviláglik, hogy a filozófus újabb jelentős és újszerű teljesítményéről van szó, ahol, ha játékos formában is, de visszatért korábbi érdeklődési területéhez: az esztétikához, amelyet mestere, Lukács György kedvéért szorított háttérbe. S ez a forma adott keretet, hogy kifejtse eszméit az emberi kapcsolatokról, a szerelem természetéről vagy a történelem ún. ismétlődéseiről és szükségszerűségéről. Nemcsak klasszikusokat vagy tisztán szépirodalmat elemez „fogyaszt”, hanem a populáris és divatos szerzőket és műfajokat is érdeklődéssel „falja” (detektívregényt, thrillert, önéletrajzot) – hogy a világot sokrétűbben megismerje és megragadja.

<p>Heller Ágnes (Budapest, 1929 –) filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a MTA tagja. Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet- és kultúrfilozófia, a filozófiai antropológia. Magyar-filozófia szakos tanár. A Budapesti Iskola tagja, Lukács György tanítványa az ELTE Filozófia Tanszékén. Politikai okból eltávolítják, ezért 1958-1963-ig középiskolai tanár. 1963-1973-ig az MTA Szociológiai Kutatócsoportban dolgozik. 1955-ben kandidál, 1968-ban a filozófia tudományok doktora (DSc) . 1973-ban  megfosztják állásától. Fordításokat vállal, majd 1977-ben emigrál. Tanít a Berlini Egyetemen, a melbourne-i La Trobe Egyetemen, a Torinói Egyetemen, a Sao Paoló-i Egyetemen, végül New Yorkban (New School for Social Research) kap katedrát 1986-ban. 1990-től  hazajár, filozófiai előadásokat tart a szegedi József Attila Tudományegyetemen.1999-ig, nyugdíjazásáig az ELTE Esztétika Tanszékén tanít. Napjainkig fontos szereplője a tudományos, politikai és kulturális életnek. 2010-től professor emerita. Könyvei, publikációi, kitüntetései szinte megszámlálhatatlanok.</p>