Skip to main content

Orosz István: Válogatott sejtések

A közel húsz tanulmányt tartalmazó kötetben egy gyakorló képzőművész az alkotás közben felmerült gondolatait próbálta rögzíteni. A saját munkáira vonatkozó reflexiók mellett a művészettörténet olyan jelenségeivel foglalkoznak az írások, amelyekben Orosz is érdekelt (anamorfózisok, perspektivikus ábrázolás, optikai illúziók), illetve olyan alkotókat mutat be – olykor ismeretlen oldalukról –, akikkel szellemi közösséget érez (Brunelleschi, Piero della Francesca, Dürer, Piranesi). Az elméleti fejtegetések mellett (a kétdimenziós képek összefüggése a térrel és az idővel) a művész társadalmi felelőssége, hasznossága is előkerül (A kielről meg a kultúráról). A könyvben illusztrációként Orosz saját munkái, illetve a tanulmányokban megidézett művek reprodukciói szerepelnek.
A szerző gyakorta történeti, kulturális, eszmetörténeti, diplomáciatörténeti, politikai szálakat bogoz ki, nyomoz a festők, a megrendelő, a tanácsadók után. S ez sem elég: a műveket művészetelméleti, vallásfilozófiai, számmisztikai, asztrológiai, festészettechnikai nézőpontokból közelíti meg.
Orosz István sokrétűsége, tájékozott szerénysége meglepően meggyőző.

A Magyar Iparművészeti Főiskolán diplomázott 1975-ben. Autonóm és alkalmazott grafikával (főleg plakátok és illusztrációk rajzolásával), illetve animációs filmek készítésével egyaránt foglalkozik. Önálló grafikai lapjait, gyakran archaizáló formai elemek, művészettörténeti utalások, stílusidézetek, illetve játékos önreflexiók rokonítják a posztmodern törekvésekkel. Szívesen kísérletezik a téri illúziókeltés megjelenítésére kifejlesztett perspektivikus ábrázolás túlzásaival, paradoxonjaival, valamint az anamorfózis technikájának megújításával Munkáival rendszeresen részt vesz nemzetközi képzőművészeti tárlatokon, grafikai biennálékon és filmfesztiválokon. Mindkét Művészeti Akadémia, valamint az Aliance Graphique Internationale tagja. A vizuális művészetek mellett szépirodalommal is foglalkozik (verses és novellás kötetei jelentek meg), illetve tanít a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. 1984-től használja az Utisz művésznevet, amelyet előtte ugyancsak álnévként Odüsszeusz használt a küklopsz elleni affér alkalmából, amely köztudottan a szörny szemevilágába került. A jelképes, ironikus név értelmében Orosz művészete egyfajta támadás a szem ellenében.