Skip to main content

Sárközy Péter: Andata e ritorno. Római jegyzetek, 1990-2015

A kötet Sárközy Péternek, a római Sapientia Egyetem 2015 októberében nyugalomba vonult professzorának azokat a tanulmányait és publicisztikai írásait tartalmazza, melyeket az utóbbi 25 évben írt, és amelyekben olaszországi szemszögből elemzi a rendszerváltás utáni hazai politikai és kulturális életben bekövetkezett pozitív változásokat, illetve máig meglevő anomáliákat – utóbbiakat olyan szarkazmussal, mely ezekkel a szomorú, már-már kétségbeejtő történésekkel minden ellenére mosolyra ingerli az olvasót, és igazán élvezetessé teszi a könyvét.

Sárközy Péter (Budapest, 1945. június 15.) 1968-ban fejezte be magyar–olasz szakos egyetemi tanulmányait az ELTE BTK-n. 1968–1975 között a budapesti Eötvös József Gimnáziumban tanította mindkét szaktárgyát, 1975–l979 között az ELTE BTK Olasz Tanszékének volt adjunktusa, majd docense. 1968-ban kezdődött el tudományos munkakapcsolata az MTA Irodalomtudományi Intézete XVIII. Századi Kutatócsoportjával, előbb mint „pedagógus kutató”, 1985-től, mint tudományos munkatárs, 1996-tól mint tudományos tanácsadó.

2004-ben a 25 év után magyar irodalomból először meghirdetett olaszországi habilitációs pályázaton 2005-ben elnyerte a „rendes” egyetemi tanári kinevezéshez szükséges habilitációt. 2009 óta a Római Tudományegyetem „rendes egyetemi tanára” (professore ordinario, full-professor).
Tudományos munkájának fő területét a komparatisztika, ezen belül a magyar–olasz irodalmi érintkezések rendszeres feldolgozása képezi, de foglalkozott italianisztikai és általános összehasonlító elméleti kutatásokkal is.
Hasonlóképp foglalkozik a XX. századi magyar költészettel is, elsősorban Babits Mihály Dante-fordításával, illetve József Attila költészetével.
Bár huszonöt éve egyetemi tanár Olaszországban, de mindvégig megtartotta szakmai kapcsolatait Magyarországgal.