Skip to main content

Csontos János: Angyaldekameron

Csontos János József Attila-díjas költő, író két és fél éven át csiszolgatott, manierista kompozíciója (egy elképzelt regénytriptichon mellékoltára) az ellentmondások valóságos tárháza. Rigorózus matematikai szerkezet jellemzi (száz fejezet, mindegyik nettó tízezer betű, a kenyérszöveg tehát kereken egymillió írásjel), miközben a történések szertelenül indáznak, át tereken és évszázadokon. Enciklopédikus igény és szükségszerű töredékesség, iróniába oldott esendőség és a tökély iránti olthatatlan vágyakozás mozgatja a tollát. Publicisztika és filozofikum, líraiság és filmszerűség, nyelvi játékosság és makacs történetmesélő szenvedély, a dolgok elmesélhetetlenségének rezignált tudatában. Emlékpróba és sorsmagyarázat, tisztázás és torzítás, lélekbúvárlás és bédekker, építészet és irodalom, látomás és indulat. Egyes szám második személyű elbeszélés, fejezeteken belüli tagolatlanság, örök jelenidő. Sajátos topográfia és elnevezések, a szöveget át- meg átszövő angyalmotívumok. A hagyomány igenlése és negligálása, az újítás kényszere és relativizálása. Hellyel-közzel azonosítható életrajzi forgácsok és szemenszedett konfabulációk, szemérem és kitárulkozás, anekdota és szociográfia, szubjektív család-, város- és üdvtörténet. Krónika és kommentár, megértés és szarkazmus, számmisztika és sóvárgás az elérhetetlennek tetsző napregény iránt. Amint a keretmondatokban írja: lehetetlen küldetés.

CSONTOS JÁNOS
ÍRÓ, KÖLTŐ, FILMRENDEZŐ

SZEMÉLYES ADATOK
Születési hely, idő: Ózd, 1962. 06. 16.
Lakcím: 1152 Budapest, Nagysándor J. u. 17.
Telefon: +3630 9842 963
E-mail: janus62@t-online.hu

VÉGZETTSÉG
1989 Bálint György Újságíró Főiskola (Budapest)
művelődéspolitikai szak
1988 Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
magyar–francia szak

IRODALMI SZERKESZTÉSEK
2012 – 2014 Magyar Napló (irodalmi folyóirat)
felelős szerkesztő
2009 – 2010 Nagyítás (kulturális hetilap)
alapító főszerkesztő
1994 – 1995 Magyar Napló (irodalmi folyóirat)
olvasószerkesztő
1994 – 1995 Zenekar (szimfonikus zenekari folyóirat)
alapító felelős szerkesztő
1993 – 1994 Polisz (irodalmi folyóirat)
szerkesztő
1989 – 1991 Folyam (irodalmi folyóirat, Szentendre)
alapító főszerkesztő
1986 – 1988 Határ (irodalmi folyóirat, Debrecen)
alapító szerkesztő

DÍJAK
2011 Quasimodo-díj (költészet)
2009 Kós Károly-díj (építészet)
Dercsényi Dezső-díj (örökségvédelem)

KÖNYVEK
2013 Volt egyszer egy VÁTI (építészettörténet)
2011 Tizenkét kőmíves 3. (interjúk)
2011 Delelő (összegyűjtött versek)
2009 Tizenkét kőmíves 2. (interjúk)
2008 Kárpát-koszorú (album)
Száz év talány – Kiegészítések József Attilához (versek)
2007 Para – Hódolat a magyar költészetnek (versek)
2006 Tizenkét kőmíves 1. (interjúk)
2005 Ezüstkor (publicisztikák)
2004 Europa Nova (tárcák)
2003 Virágok a hátsó udvarban (interjúk, angolul)
2002 A mi Budapestünk (szerk.)
Polgári kaszinó (publicisztikák)
A csapatember (interjúk)
A mi Pest megyénk (riportok)
XL (összegyűjtött versek)
Haiku-naptár (versek, bolgárul)
2001 Kétezer leütés (publicisztikák, Osszián néven)
2000 A mi Ausztráliánk (album)
1999 Urbanisztika 2000 (szerk.)
1997 Szonettregény (versek)
Szajnaparti szonettek (versek, magyarul és franciául)
Egy világpolgár vallomásai (interjúk)
1996 Gondolatok a lomtárban (publicisztikák)
1994 Határfolyam (versek)
1991 Szabadulási mutatvány (versek)
Menekült iratok (versek)
Apróza (kisprózák)
1990 Együtt és külön (interjúk)

IRODALMI DOKUMENTUMFILMEK
2014 Volt egyszer egy Folyam
2011 Csillagok árvája (Utassy József emlékezete)
Írók szövetségben 1–8. (Magyar Írók Szövetsége, 1986–2011)
2009 Együtt és külön (A Kilencek – húsz év múlva)
Isten vagy Sátán – harmadik út nincs (Pósa Zoltán)
2007 Európai kóborlások (szonettfilm)
2006 Tizenkét kőmíves (szonettfilm)