Skip to main content

Varga-Körtvélyes Zsuzsanna: iSTEN ŐRZI TITKAIT

Varga-Körtvélyes Zsuzsanna:
Mivel az irodalmi közélet meglehetősen belterjes, a sajtóban könyvkritika csak fel-felbukkan olykor, ennek a kiváló írónőnek terjedelmes családregény-trilógiája semmilyen visszhangot. Kivétel talán (ritka kivétel) az Olvass bele.hu recenziója A Radnayak-ról, mely részletesen elemzi az erdélyi bárócsalád sorsát megíró nagyregényt. "Egy nagy múltú erdélyi bárócsalád, a Radnayak küzdenek a huszadik század sorsfordító eseményei közepette a család – de genere Gyana – fennmaradásáért, és egyben a saját boldogulásukért, boldogságukért. Az első világháború és a trianoni békeszerződés okozta veszteségeik formálják sorsukat eltérő módon, miközben életük, érzésiek és mindennapjaik elszakíthatatlanul egymásba fonódnak. Két szenvedélyes testvér, Zoltán és Sándor életében ugyanaz a két különleges asszony – a finom úrinő, Lili és a székely cselédlány, Mari – játssza a főszerepet. A valódi szereposztással és a szereplők közti kapcsolattal azonban senki sincs egészen tisztában, legkevésbé az érintettek maguk. Vajon milyen sors várhat rájuk és utódaikra a két világháborúban, a békeévekben, 1956 őszén, és azután? Egy biztos csak: a Radnay családnak fenn kell maradnia, és meg kell őriznie értékeit, hagyományait és magyarságát." Hans Habe Ilonája vagy Zilahy Lajos A Dukay család c. regénytrilógiája méltó utódja ez a regény. Az új regény hasonlóan terjedelmes családtörténet. Egy magyar egyetemista lány a bécsi bolhapiac forgatagában bársonyba kötött önyvecskét talál. Meghökkentő módon magyarul íródott, „Isten nevében és az Úr 1847-ik esztendejében”. A belső borítóra apró betűkkel rótt névre siklik a pillantása: Szendreő Miklós. Az ő családneve, régiesen. Őt Szendrő Szilviának hívják. S úgy érzi, megtalálta szakdolgozata témáját. Három dunántúli földbirtokos sorsa bontakozik ki a regényből az 1848–49- es forradalom útvesztőjében és az utána következő nehéz időszakban. Három lány keresi a boldogságát, és álmodik szerelemről, családról. Négy szépreményű fiatalember: orvos, ügyvéd, katonatiszt és mérnök vág neki az életnek és a hivatásának, ám terveiket és szándékaikat keresztülhúzza a történelem. Harcolni vagy távol maradni a háborútól? Menni vagy maradni a vereség után? Kitartani az eszmék mellett, vagy alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez? Majdnem megválaszolhatatlan kérdések, amelyekre mindenki másképp próbál feleletet adni. Szerelmek, küzdelmek, sajátos sorsok bontakoznak ki a regényben, melyeket korábbi műveihez hasonló páratlan kor- és helyismerettel, olvasmányosan ír le a szerző.

Varga-Körtvélyes Zsuzsanna az ELTE Bölcsészettudományi
Karán történelem–angol szakot végzett, majd
a Gazdaság és Társadalomtörténeti Doktori Iskola keretein
belül közegészségügy-történettel foglalkozott. Az írás mellett angol nyelvű irodalmat is fordít.
Jelenleg egy fővárosi középiskolában tanít.
Három regénye jelent meg eddig: A Radnayak, A Radnayak
örökében és a Krisztina bárónő.