Skip to main content

Tóth Imre: A kert és más novellák

Két verseskötetet (Nostradamus menyegzője /2004/, A lélek nulla foka /2009/) követően és szinte a harmadik (Exit) megjelenésével párhuzamosan veheti kézbe Tóth Imre első prózakönyvét a kedves Olvasó. Ezt azért fontos megemlíteni, mert a szerző poézisének immár védjegyévé vált jellegzetességei – a markáns világállapot-kritika, a közeli pusztulást sejtető dodonai hangvétel, az egykorvolt és eljövendő aranykor ígérete, a letisztult, szinte csak a legszükségesebbek közlésére törekvő nyelvhasználat, mely erős szimbolikájával és a gondosan választott vendégszövegek beemelésével, a befogadói szabadságot engedő asszociációs lehetőségek felkínálásával, néhol szétfeszíteni látszik az egybe szőtteket, s mely éppen ezért az enigmák mind teljesebb felfejtésére, komoly szellemi kalandra, próbatételre csábít – határozzák meg kisepikai írásait is. A már címével is a szellemi bensőségességet sugalló A kert hét (!) rövid szövege, noha az egyes novellák külön-külön világot építenek, vagy inkább mutatnak meg, a mélyben száz szállal kapcsolódik össze, így azokat egy műalkotás mozaikdarabjaiként is tekinthetjük. Ennek megfelelően két létminőség találkozik itt: B-é, illetve G-é (aki akár az életviszonyok hasonlósága miatt azonos is lehet Gábriellel), valamint az Aquitániai-é, a felsőbb, segítő, bizonyos titkokat feltáró szellemé. S kettejük közt – akik az adott fizikai testhez kötődhetnek, életét élik-szervezik –, mint egy lélekvezető, ott a beavatott, a Mester, aki előbbi számára a megismerést, a megértés mind teljesebb megvalósulását teszi lehetővé, voltaképpen az utóbbihoz közelítve őt. Ebben a világban a tudás valóban hatalom és megfelelő módon hasznosítva fellebbenti Mája fátylát, megmutatva a dolgok igazi lényegét, feltárva a jelenségek természetét. A hétköznapokból – amit itt a gépies élet, az iroda és a katonaság napirendje, szigorú drillje képvisel – kilépve, az „emberfeletti ember” belátja, hogy léte túlmutat a homokóra lefolyásán, hogy a kauzalitás határoz meg mindent, ami van és történik, és hogy a boldogulást segítő és az ártani kívánó magasabb erők „terve” ellenére nincs eleve elrendelés, mert rendelkezik szabad akarattal. A szövegek világán, világain átvezető szellemi utazásban az ősi tudás néhány beavatott birtokosa (mint René Guénon, Hamvas Béla vagy László András) mellett az éppígy közös kincsestárunkat képező klasszikus (Szentírás, Dante, Bulgakov, Kafka, Borges) és a nagyközönség számára talán kevésbé ismert kortárs irodalom alkotóit (André Schwarz-Bart, Peter Rosei, Hajnóczy Péter) hívja vezetőül a szerző, akiknek A kerttel maga is méltó társául szegődik. Érdemes végigjárni útját… Szemes Péter

1966-ban születtem Zalaegerszegen, jelenleg is itt élek.
Első publikációm 1983-as keltezésű. Azóta számtalan folyóiratban jelentek meg verseim. Jelenleg az ország vezető folyóirataiban publikálok rendszeresen.
Első kötetem 2004-ben jelent meg, a Pannon Tükör-könyvek sorozatban, Nostradamus menyegzője címmel. A második 2009-ben, a Parnasszus kiadó Új vizeken sorozatában, A lélek nulla foka címmel.
A 2015-ben megjelent A kert és más novellák a Magyar Írószövetség és a Canon Digitális Könyvnyomtatási Pályázat keretében bekerült a díjazott művek közé.
2003 óta vagyok a Zalai Írók Egyesülete, és jogutódja, a Pannon Írók Társasága titkára. Szintén 2003-tól a Pannon Tükör folyóirat munkatársa, majd rovatvezetője.
EXIT című verseskötetem megjelenés előtt áll.