Skip to main content

Béki István: Magatartás

Béki István ember, költő, performer, magatartásművész, nem mellébeszélő beszélő, akinek versei olvasása után a hallgatás lenne legméltóbb gesztus, a szigorúan befelé figyelő hallgatás, hogy ebbe csöndbe visszaszűrődjenek a költő erőteljes, mindennapi kiáltványként érzékelhető, megrendítő és magas érzékenységű, tiszta sorai: 1. Magamat magamhoz tartozónak gondolom. 2. Minden feleslegesnek ellenállok. 3. Átélem lényem lecsupaszítását. 4. Egyszerű imákkal reagálok felétek. 5. A világegyetem minden szegletében vizionálok. 6. Magatartásomat magamhoz méltóan hitelesítem. (feLugossy László olvasata)

Béki István 1968. március 6-án született Szerencsen, jelenleg Budapesten él. 1983-tól ír, 1994 óta publikálja verseit. Többek között az Élet és Irodalom, a Kortárs, a Magyar Napló, a Műút, a Palócföld, a Parnasszus, a Polísz és az Új Holnap című folyóiratokban jelennek meg versei. 1990-től folytat performansz-művészeti tevékenységet. Performanszdokumentációs fényképeivel illusztrálták a Műút 2011030-as lapszámát.