Skip to main content

Kőbányai János: Szétszálazás és újraszövés

Kőbányai János:
Kőbányai János:Szétszálazás és újraszövés A Mult és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése Közhely, hogy a magyar irodalom fő „kulturális tere” – a folyóirat. Amikor belekezdtem e könyv alapját képező, Creating a Secular Jewish Culture in Hungary: Jozsef Patai and his Periodical Mult es Jovo, 1911-1944 című Ph.D tézis munkálataiba a jeruzsálemi Héber Egyetemen, kétségem sem volt afelől, hogy tucatjával találok effajta monográfiát, amit majd adaptálhatok. „A jó újságírónak semmit sem kell tudnia, csak azt, hogy kitől kérdezze meg” – a szintén zsurnaliszta apámtól kapott bölcsesség ezúttal csődöt mondott. A kívülről jött ember megdöbbenésével fedeztem fel, hogy nincs kitől kérdezni. Azaz: eleddig nincsenek folyóirat monográfiáink, s ami szinte már sokkoló – még a folyóiratok folyóiratának: a Nyugatnak sem. Ezért használható minták híján az anyag megragadás módjának útkeresésében bolyongtam évekig. A szinte véletlenül ölembe hullott téma egy mélyebb összefüggésrendszeren való gondolkodás és kutatás lehetőségével ajándékozott meg, nevezetesen, hogy folyóiratok elbeszélésében még feltáratlan mélységélességgel ábrázolhatjuk történelmünket – különösen annak modern korszakát. Ugyanis ez a médium feltáratlan társadalmi összefüggések és hajszálcsöves finomságú szerkezetek – sajnos éppen manapság kiapadó – „mélységes mély kútja”. Ebbe az Atlantisz-világba ereszkedem le, hogy elbeszélésem tárgyát: a magyar-zsidó viszonyt mint kivirágzás és kiszántás történetét két folyóirat – tézis és antitézis - regényében mesélhessem el. Ezen a terepen és ezzel a módszerrel a magyarrá váló zsidók kulturális részvételét, a szétszálazás és újraszövés summáját írom, amely hitem és tudásom szerint halhatatlanul beleszövődött a modern magyar hagyományba.

Életrajz (cv)
Kőbányai János

Tanulmányok: 1970-1975 ELTE Jogi Kar, tézis: Jog és elidegenedés, 1975 diploma
2012. Jeruzsálemi Héber Egyetem, Ph.D
Munkahelyek:
1975 Ifjúsági tanácsadó („látogató”) Budafoki tanács
1976 Jogtanácsos (Országos Bányagépgyártó Vállalat)
1976-1989 Szabadúszó újságíró, író, fényképész
1989- A Múlt és Jövő Lap-, majd Könyvkiadó igazgatója
Könyvek: A Margón, Szépirodalmi, 1986
Beat ünnep után, Gondolat, 1986
Magyar siratófal, Szépirodalmi, 1990
Fedezd fel Izraelt, Image, 1990
Jeruzsálemi évtized, Tevan, 1994
El, emlékek a beatkorszakból, Pelikán, 1995
Szarajevói jelentés, Pelikán, 1995
Riport, Balassi, 1997
Balkáni Krónika, Múlt és Jövő, 1998
Légy áldott, Múlt és Jövő, 1998
Exodus Roman, Wespennest, 1999, Wien
Bicikliző majom (Heller Ágnessel) Múlt és Jövő, 1998
Hagyományszakadás után, Múlt és Jövő, 1999
Az Apokalipszis aggadája, Múlt és Jövő, 1999
A zsidó szellem ma, Múlt és Jövő, 2000
A halott arcán növekvő szakáll, Múlt és Jövő, 2001
Ámos Jelenései, Múlt és Jövő, 2001
Jób díja, Múlt és Jövő, 2003
Kertésznapló, Budapest, Múlt és Jövő, 2003
A holokauszt, mint elbeszélés, Múlt és Jövő, 2005
Az Apokalipszis képköltője, Ámos Imre, Múlt és Jövő, 2004
Izraei szellem ma (interjúk), Múlt és Jövő, 2009
A magyar-zsidó irodalom története, Múlt és Jövő, 2012
A nem cselekvés bűntudata - Nem zsidók zsidókról - interjúk, Múlt és Jövő, 2014
Szétszálazás és újraszövés - A Múlt és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése, Osiris, 2014
Izrael a megroppant világrend árnyékában, Múlt és Jövő, 2015
Emlékek a beatkorszakból, 2014