Skip to main content

Babics Imre: Sztármajom többszörös alkonyatban

A Sztármajom többszörös alkonyatban címet viselő kötet öt, egyenként huszonegy darabot tartalmazó ciklusból áll. Az öt ciklus öt különböző formai megközelítésben ábrázolja a költő önéletrajzi elemekben bővelkedő világképét. Az első ciklus, a Gyermektermészet helyenként fanyar, másutt érzelmes stílusban mutatja be a természettel és teremtményeivel való azonosulást. Nem gyermek- inkább gyermeki versek, melyek mögött a remélhetőleg visszanyert ártatlanság sejlik fel. A második ciklusban, az Akárki mantrái címűben képversek találhatók, többnyire félrímes megoldásokkal. A harmadik ciklus a kötet csúcspontja is egyben. A Dalok a küszöbön a magyar irodalomban eleddig ismeretlen rímképletű költeményeket tartalmaz. Tartalmát tekintve a lét és nemlét örök kérdéseit taglalja, ugyanakkor egészét tekintve mégis bukolikus. A negyedik ciklus, a Valaki szavai, a magyar lírában ugyancsak nem használt slókákban, az óind eposzok (Rámájana, Mahábhárata) versmértékében íródott. Ezek a költemények egyfajta lírai dokumentumok, izgalmassá az teszi a műveket, hogy az epikus formát személyes hangú narrációban használja a költő, ugyanakkor nem nélkülözve a szabatos társadalomkritikát. Az ötödik, egyben utolsó ciklus, a Pusztát kiállt szavak, huszonegy haikut tartalmaz, egyfajta tömör összegzése Babics Imre emberi és költői világnézetének.