Skip to main content

Szabó Róbert Csaba: Alakváltók

Az Alakváltók a „román Sztálin”-nak is nevezett hírhedt diktátor, Gheorghiu-Dej uralmának korszakába, az ötvenes évekbe, majd a Ceauşescu-diktatúra első évtizedébe vezet vissza bennünket, miközben keretéül a ’89-es forradalom szolgál. A regény izgalmasan összefonódó történetszálai azt a kérdést vetik föl, hogy bő negyven év diktatúra után és a bukaresti forradalom vérgőzös napjait követően, amikor a régi kommunista elit képviselői kerültek ismét hatalomra, történhet-e valódi megújulás, vagy a változó hatalmi viszonyok szerint az emberek csupán újabb és újabb alakokat öltenek a történelem emésztő körforgásában. Ahogy az annyiszor előfordult már a második világháborút követően Romániában: nálunk, Kelet-Európában.

Szabó Róbert Csaba 1981-ben született Szilágybagoson, Romániában. A Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztője. Jelenleg Marosvásárhelyen él.

Művei:
Az egész Antarktisz kontinens (novellák, 2006)
Kutyák birodalma (novellák, 2009)
Temetés este tízkor (novellák, 2011)
Fekete Dacia. Erdélyi rémtörténetek (novellák, 2012)