Skip to main content

Szávai Géza: Makámaszútra

Regénybe rendeződő emberi sors-olvasatok foglalata Szávai Géza nagy ívű, szókimondó könyve. A MAKÁMASZÚTRA: egymással akár több emberöltő távolságból is „rímelő” emberi életek – évszázadnyi történetfolyam – foglalata. Párhuzamosan futó vagy egymást keresztező életutak, egymásnak feszülő szenvedélyek, történetek, melyek együtt: történelemmé állnak össze. És hogy miként érintkeznek, „állnak össze” emberek, mikor az éppen zord történelemnek kiszolgáltatva a testükön kívül semmijük nem marad? Amikor már csak azt kísérelhetik meg „elolvasni”, hogy – sors, természet által – mi van a testükbe írva? (Amire a regény szójátszó címe utal: a Káma Szútra prózában írt mű a szerelemről, a makáma pedig olykor rímeket is használó prózai elbeszélés. Makámában mesélték-írták például az Ezeregyéjszaka történeteit – ahogyan erre Szávai regényének egyik szereplője is emlékeztet. Épp csak ő rímnek tekint mindent, ami a világban, az emberi sorsokban ismétlődik, összecseng, egyik a másikra utal.)

Szávai Géza 1950-ben született a székelyföldi Küsmődön. A Déry-díjas prózaíró a nyolcvanas évek végétől Budapesten él.
Fontosabb regényei: Aletta bárkája, Múlt évezred Marienbadban, Székely Jeruzsálem (esszéregény az identitásról), Séta gramofonzenére, Csodálatos országokba hoztalak, Valaki átment a havon, Oszlik a bál (Utójáték), Kivégezzük nagyapádat, Makámaszútra.
Gazdag életműve áttekinthető a www.szavaigeza.hu honlapon.
A Makámaszútra című nagyregény több nemzedék (évszázadnyi!) életét fogja át, de nem nevezhető kifejezetten történelmi regénynek, mert kortárs, mai történések határozzák meg az elmesélt időt. Minden a mába vezet, minden éppen most fáj… Az öt könyvre tagolt regény harmadik, mondhatni központi részének címe: „Zónák könyve”, a zónáké, amelyekben élünk, itt, Bukarest, Budapest, Bécs között, az ide-oda csatolt kelet-európai országok zónájában. Európában, Ázsia és Amerika között folynak az élettörténetek. A mi egyedi történeteink.