Skip to main content

Báthori Csaba: Minden repül

Báthori Csaba költészete – erről az utóbbi évtizedben publikált verseskötetei tanúskodnak – a magyar líra Babits-i nyomdokain halad: a szerzőt kezdettől fogva az élet alapkérdései, világi jelenlétünk erkölcsi vonatkozásai és a plasztikus, de nem csupán az ötletességben megrekedt nyelvi formálás lehetőségei izgatták. Világát egyaránt gazdagítja a transzcendentális tartalmak iránti fogékonyság és az érzéki szféra bűvölete, és ha az ember megszokta kristályosan szikár, mégis derűre hajló költői beszédmódját, akkor minden sorában felfedezheti a gondolat gyöngédségét és az intellektus rugalmasságát. Báthori poeta doctus, aki azonban nem hivalkodik a formakezelés szemfényvesztésre csábító könnyedségével, hanem a formát mintegy „titokban tartja”. Kötetünk Báthori Csaba eddigi hét verseskötetéből válogat. A sodró lírai anyag tömbjei között, szűk metszetben, közlünk néhány darabot a költő két nonszensz verseket tartalmazó könyvéből is (Csendélet kakassal, Csapások és csodák). A könyv utolsó ciklusában a lírai termés legújabb – kötetben eddig nem közölt – darabjaiból adunk ízelítőt.

Báthori Csaba Déry- és József Attila-díjas költő, esszéista és műfordító 1956-ban született Mohácson. Gimnáziumi és felsőfokú tanulmányait Budapesten végezte. 1981 és 1996 közötti éveit Linzben és Bécsben töltötte, 1996 óta Budapesten él.