Skip to main content

Horváth Júlia Borbála: Munkakönyv

Tartalom: A munkakönyv sokak számára ismeretlen fogalom, másoknak egy utált-kedvelt rendszer emblematikus intézményét jelöli. Megszűnése után a szorgalmasabbja ceruzával folytatja a beírásokat; élsportoló, kukaellenőr, vízóra-leolvasó… – addig szinte töretlen a pálya, miután a versenyszféra sem marad adósa a munkavállalónak: ószeres, vendéglős, konferanszié, lakásfotós, élményellenőr, regisztrált munkanélküli, nyelvtanuló, szegénységkutató. Megannyi próbálkozás ellenére sem sikerül munkakönyves álláshoz jutni, holott munkásszerzet egész életében a régi intelmet igyekezett elkerülni: tanulj, fiam, különben utcaseprő lesz belőled… A jóslat beteljesedik, és az odáig vezető kanyargós utat megannyi kalandos történet kíséri. A kortársak sorstársak is egyben, s jól tudják: szegényzugból bajosan lesz gazdagzárvány. Ez a könyv a szabadságról szól, arról, hogy miképpen próbálkoznak a rendszerváltó – már nem annyira – ifjak új szelek ellenében régi szárnyakkal repülni. S hogy miért az irónia? Mert anélkül nem lehet kibírni... Munkakönyv – ez a címe és szervező ötlete Horváth Júlia Borbála új könyvének, melynek műfaját éppolyan nehéz lenne megállapítani, mint ahogy az egész HJB-jelenséget is nehéz volna beskatulyázni. Egyszerre üdítően és zavarba ejtően egyedi látásmód, meghökkentő megközelítés, könnyed és mégis míves kidolgozás, maradandó értékű mondatok – ilyesfélék jellemzik Horváth Júlia Borbála munkáit, melyeket, aki akar, olvashat riportként, novellaként, szociográfiaként, bölcseleti munkaként vagy ezek különös keverékeként. Mindegy egyébként, minek olvassuk őket, sőt bizonyos értelemben az is mindegy, mit választ témájául a szerző, ezek az írások ugyanis egytől egyig a szabadságvágyról szólnak. Az egyik így, a másik úgy. Nem ismerek még egy olyan művészt a mai irodalomban, akinek ekkora permanens szabadságigénye volna – s ez az igény a hétköznapi kötöttségek nyűgeinek folytonos lerázásától a művészi szabadság kivívásának jogáig terjed. Erről szól, hatványozottan, Horváth Júlia Borbála legújabb műve, a Munkakönyv is. Egyes szám első személyű narrátora a mű elején átveszi a munkakönyvét, s hozzá a felmenői intelmet, hogy „ha nem tanulsz, utcaseprő lesz belőled”, hogy aztán a könyv végére, bár sok mindent tanul, tényleg az legyen. Közben rengeteg dolog történik, megszűnik egy (két?) rendszer, a munkakönyv, a létbiztonság meg ilyenek. De – szerencsére nem szűnik meg a szerző megfigyelőképessége, mesélőkedve, tehetsége. Jolsvai András

Horváth Júlia Borbála
író, kulturális antropológus, zenész

Pillanatnyilag a kultúra területén szabadúszóként dolgozom. 2009 óta, állandó munkahely híján, kisebb- nagyobb publikációk honoráriumából és zenetanításból tartom fenn magam. Célom, hogy legyen olyan lehetőségem az életemben, amikor időm nagy részét azzal tölthetem, hogy szépirodalmi írásaimmal emberekhez szólok – könyveken keresztül.
Leginkább sorsok, női történetek, hétköznapi figurák nem hétköznapi történetei érdekelnek. Munkámmal és elkötelezettségemmel szeretném segíteni a civil öntudat helyreállítását.

Könyvek, díjak:
2008. Újnőkorszak c. tanulmánykötet – kulturális antropológia
2014. 33 áthalló c. prózakötet – novellák
2014. Egy város képei. Budapest Plusz c. próza, fotó – tárcanovellák
2015. Lánylegény c. tanulmánykötet – filozófiatörténet
2016. Munkakönyv c. kisregény – A Magyar Írószövetség és a Canon irodalmi pályázatának nyertese
2016. Privát Budapest, MoMO nemzetközi összművészeti pályázat díjazottja novella kategóriában (GALA OF THE MOMO'S PRIVATE BUDAPEST FINALISTS – bemutató: 2017. január 4.)
2016-2017 – NKA alkotói ösztöndíjas – kisregény