Skip to main content

Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek

Száz Pál:
Száz Pál a füveskönyvek földi paradicsomkertjébe invitál: a legendamesék birodalmába, az átváltozások mozgalmas terepére, a nyelv és a retorika természetes kincsesházába. Megmutatja, mire képes az emberi elme a maga korlátai között, ha ki akarja betűzni az Úristen könyvét, azaz ki szeretné olvasni a földi világot, érteni szeretné a teremtést. Olyan ábécét, nyelvet ad a kezünkbe, mely természetes hangon képes megszólaltatni a létezés eredendő csodáját és lappangó rettenetét, a történelmi kataklizmák ember- és erkölcspróbáló erejét, lefőzni az ideológiák ködösítő, mérgező párlatait, felmutatni az emlékezés stratégiáit és korlátait, a kikezdhetetlen hit magasztosságát vagy épp önáltató tragikumát.

Száz Pál a pozsonyi Színművészeti Egyetem színházrendező-dramaturg szakán diplomázott, majd a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének doktorandusza volt. Disszertációját, mely BORBÉLY Szilárddal foglalkozik, 2017-ben védte meg. Kutatásaiban a motívumtörténet, a cseh-magyar kapcsolattörténet, a szlavisztika és a közép-európai zsidó irodalmak mellett a kulturális antropológia és az irodalom határterületével, valamint Ivan OLBRACHT kárpátaljai műveivel foglalkozik. 2013-tól 2017-ig az Irodalmi Szemle, majd a Kalligram szerkesztője. Emellett rádiós tapasztalatokkal és ún. színházi múlttal is rendelkezik. Újabban csehből fordít. Az irodalmat szépíróként is kísérti – harmadik könyve, a Fűje sarjad mezőknek. Phytolegendárum c. kisprózagyűjtemény most jelenik meg. A Pesti Bölcsész Akadémia az ELTE BTK PhD-hallgatók által működtetett nyitott egyeteme, amelynek nem titkolt hivatása, hogy megmutassa a széles közönségnek, miben rejlik a fiatal kutatók számára a bölcsészettudomány szépsége és öröme