Skip to main content

Szávai Géza: Harmincdekás Pistike színházi ruhája

Szávai Géza:
„A magyar kislány először van Magyarország fővárosában. Az édesapja fiatal magyar író, ő is ritkán fordulhat elő Magyarországon, Magyarország fővárosában. Szávai Géza a magyarok lakta Székelyföldön, Erdélyben született, de mire (1950-ben) megszületett, addigra az európai nagyhatalmak Erdélyt Romániához csatolták, ezáltal létrehozták az európai kontinens legnagyobb létszámú nemzeti kisebbségét: az – immár – romániai magyarságot. Szávai Géza generációja a második világháború utáni kelet-európai kommunizmusok őrületében cseperedett, és szerencsétlenségükre Romániában az igen hatékony kommunizmust kisajátította a román sovinizmus, mely románná akart kényszeríteni mindent és mindenkit a romániai Nap alatt. A Budapesten napokon át mozgólépcsőző kislány édesapja fura jelenségként érzékelhette magát. Mert hogy a fenébe' magyar írónak lenni a magyarokat felszámolni akaró kommunista Romániában? Hát volt valami kis önelégültség-érzet Szávai Eszter apjában: lám, itt van ez a magyar kislány Magyarország fővárosában. Ahová az apa is csak néhányszor juthatott el. Ez talán a negyedik alkalom volt, hogy a harmincas évei elején járó magyar író tizennégy napot Budapesten tartózkodhat.” „Önvallomás-könyv” - jellemezte egyik recenzense a könyvet. Az író is nagyon fiatal némelyik elbeszélés születése idején, de nemcsak pályakezdő írásai sugalmazzák az örökösen visszatérő kérdést: a bűntelen gyereket miért bünteti még az Isten is?! Könyvének újabb keletű prózáiban Szávai Géza bepillantást enged saját sorsába, életébe is, műveinek gyerekvilága pedig (Csecsemőeposz) születésünk-kori érzékeny ősállapotunkig terjed: amikor nagyon törékeny lényekként vívjuk gigantikus küzdelmünket a létezésért.

Szávai Géza 1950-ben született a székelyföldi Küsmődön. A Déry-díjas prózaíró a nyolcvanas évek végétől Budapesten él.
Fontosabb regényei: Aletta bárkája, Múlt évezred Marienbadban, Székely Jeruzsálem (esszéregény az identitásról), Séta gramofonzenére, Csodálatos országokba hoztalak, Valaki átment a havon, Oszlik a bál (Utójáték), Kivégezzük nagyapádat, Makámaszútra, A lábnyomok. Harmincdekás Pistike színházi ruhája.
Gazdag életműve áttekinthető a www.szavaigeza.hu honlapon.