Skip to main content

Visky András: Nevezd csak szeretetnek

Visky András:
Egyetlen könyvet ismerek behatóan, azaz mindennel együtt, ami és aki vagyok: a Bibliát. Szilánkos töredékek és nagy ívű elbeszélések, istentelen családtörténetek és sötét szerelmek: egy cenzúrázatlan, véres és boldog megváltástörténet dokumentuma, aminek már a gyermekkoromban saját jogú szereplőjévé lettem. Esténként, fogságunk éveiben anyám nyitotta meg a könyvet, és a petróleumlámpa ugráló lángjánál felolvasta a napi szakaszt, én meg minden szavát értettem. Egyiptom, igen, itt élünk most, a szolgaság házában. A Vörös-tenger pedig, igen, a szétterülő Duna kiismerhetetlen deltája. Apám meg, ez a szép tekintetű Mózes, akit én nem ismertem, majd eljön, és kivezet bennünket innen, most még a magányos csipkebokor lángra lobbanását és a tűzből beszélő Mindenható rejtélyes utasításait várja, egy kietlen és puszta börtöncellában, valahol. És úgy lőn minden, tökéletesen, az Írás szerint. De utána újabb, ismeretlen egyiptomok és némaságba burkolózott csipkebokrok állták el az utat, és még csak nem is odakünn. Megnyitom, elolvasom, hangos szóval, a napi szakaszt. És írom, tovább, az egyetlen könyvet. (Visky András)

Visky András (1957, Marosvásárhely) író, drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár, a Kolozsvári Magyar Színház művészeti vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja. Darabjait Amerikában, Angliában, Bulgáriában, Franciaországban, Lengyelországban, Magyarországon, Olaszországban, Romániában, Skóciában, Szerbiában adták elő és tartják műsoron. Világszerte ismert színházi szakember. Főbb díjai: Salvatore Quasimodo-különdíj (2001), Károli Gáspár-díj (2002), József Attila-díj (2009), Szép Ernő-díj (2002, 2017).
Verseskötetei: Partraszállás (Bukarest, 1982), Fotóiskola haladóknak (Bukarest, 1988), Hóbagoly (Budapest, 1992), Romániai magyar négykezesek (Tompa Gáborral közösen, Pécs, 1994), Goblen (Pécs, 1998), Ha megH (Kolozsvár, 2003), Gyáva embert szeretsz (Pécs, 2008)