Skip to main content

Nádas Péter: Világló részletek

Nádas Péter:

„Krónika helyett végül is inkább legendákat gyárt magának az ember, amikor egy másiknak elbeszéli az élettörténetét” – írta a szerző a Párhuzamos történetekben. Saját emlékiratában, amelyet az Olvasó a kezében tart, ennek megfelelően egyedülálló módszerrel kerüli el ezt a legendagyártást. Bevésődött emlékképeiből – a „világló részletekből” – kiindulva először az álomfejtés módszerével fölidézi az eredeti élmény összetevőit, a hangokat, látványokat, szagokat, érzeteket és emóciókat, majd ezek alapján rekonstruálja, hogy mi történt, hol és mikor. A másoktól hallott történeteket elemeikre bontja, hogy kiszűrje belőlük a tudatos vagy tudattalan torzításokat, majd a megtisztított életanyag és a leleplezett torzítások nyomán alkotja újra, hogy mi történt, hol és mikor. Innen pedig koncentrikus körökben halad tovább az okok, körülmények, motívumok, előzmények és következmények felé, míg végül kirajzolódik a történtek jelentése és jelentősége a saját személyes életében és az attól elválaszthatatlan, közös emberi világban.

E módszer eredményeként láttató erejű leírások, izgalmasnál izgalmasabb történetek, rejtett összefüggéseket feltáró nyomozások követik egymást e rendkívüli, rendhagyó emlékirat lapjain.

Nádas Péter 1942-ben született Budapesten, Gombosszegen él.

Művei a Jelenkor Kiadónál

Párbeszéd (Richard Swartzcal), 1992, 1997, 2008
Talált cetli és más elegyes írások, 1992, 2000
Egy családregény vége, 1993, 1996, 2001, 2005, 2012, 2015
Emlékiratok könyve, 1994, 1998, 2003, 2012, 2015
Esszék, 1995, 2001
Vonulás (filmnovellák), 1995, 2001
Drámák, 1996, 2001
Minotaurus (elbeszélések), 1997, 2005
Kritikák, 1999
Évkönyv, 2000, 2012
Az égi és a földi szerelemről, 2001, 2010, 2016
Saját halál, 2004, 2015
Párhuzamos történetek, 2005, 2006, 2012, 2016
Nincs mennyezet, nincs födém (Mihancsik Zsófia interjúja), 2006
Hátországi napló, 2006
Szirénének, 2010
Fantasztikus utazáson, 2011
Párhuzamos olvasókönyv (a Párhuzamos történetekről), 2012, 2017
Az élet sója, 2016
Világló részletek, 2017