Skip to main content

Bevezető az Aegon Művészeti Díjhoz kapcsolódó irodalmi tananyagokhoz

Kapcsolatba kerülni a kortárs irodalommal – ez lehet programunk jelszava. Kapcsolatba kerülni a kortárs irodalommal – ez nemcsak azt jelenti, hogy az ember tud róla, hallott róla, esetleg ismeri, de azt is, hogy figyel azokra a problémákra, amelyeket a kortárs irodalom megfogalmaz. Figyel arra, ami napjainkban történik az utcán, a lakásokban, a városokban, a falvakban, az országban. Figyel arra, ami a lelkekben, a fejekben, a szellem világában történik. És figyel arra, ami a szövegekben, a nyelvben, a művészetben. A kortárs irodalommal szinkronban lenni azt is jelenti, hogy világunkkal, korunkkal is igyekszünk szinkronban – vagy éppen tudatosan vállalt aszinkronban – lenni.